ეზო

კომპლექსის ტერიტორია 2.5 ჰექტარს შეადგენს. მისი უდიდესი ნაწილი დაფარულია მრავალწლიანი ფიჭვნარით, რომელიც ქმნის იდეალურ მიკროკლიმატს დასვენებისა და გართობისათვის. ეს კლიმატი განსაკუთრებით სასარგებლოა გულსისხლძარღვთა დაავადებების მქონე ადამიანებისთვის. ასევე კომპლექსის ფიჭვნარი მოფენილია ჰამაკებით.