ნომრები

დასასვენებელ კომპლექსში 33 კეთილმოწყობილი ნომერია: 24 სტანდარტული, 6 ნახევრად ლუქსი და 3 ლუქსი. ნომრის ღირებულებაში შედის ერთჯერადი კვება.